Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

ЕВРО БУРГО РОМА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕВРО БУРГО РОМА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
117604472

Адрес
Ветово, ул. "Никола Петков" 24

Контакти
885503541; evroburgoroma@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch