Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
29

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
117621322

Адрес
Русе, ул. "Църковна Независимост" 16

Контакти
082/821472

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch