Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

ХРИСТИЯНСКИ ДОМ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ХРИСТИЯНСКИ ДОМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
117623355

Адрес
Тетово, ул."Опълченска "6

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch