Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ БОРОВО, ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ОБЩИНИ БОРОВО, ДВЕ МОГИЛИ И ИВАНОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
117690806

Адрес
Две могили, бул. "България" 84

Контакти
359 8141 2253/ ; dvemogili@mbox.digsys.bg

Интернет страница
http://www.dvemogili.bg/

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch