Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
30

НПО Профил

ОРЛОВА ЧУКА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОРЛОВА ЧУКА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
117695753

Адрес
Две могили, ул."Цар Симеон" 2

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch