Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
26

НПО Профил

СНЦ "ДОБРУДЖАНСКИ ЮНАК-96"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СНЦ "ДОБРУДЖАНСКИ ЮНАК-96"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
118019272

Адрес
Силистра, ул. Кълъраш" 42 ет. 7 ап. 21

Контакти
086/85 24 79

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch