Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25

НПО Профил

ДИАБЕТ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДИАБЕТ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
118513004

Адрес
Силистра, ул. „Добрич” 80 вх. А ет. 4 ап. 11

Контакти
086 87 58 69; 0898 55 80 26; 0879 441 458

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch