Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ"КАЛИМОК - БРЪШЛЕН "

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ"КАЛИМОК - БРЪШЛЕН "

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
118543920

Адрес
Тутракан, ул."Трансмариска" 31

Контакти
- 0857 /22-51; kallimok@yahoo.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch