Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

ЗА МОДЕРНА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЗА МОДЕРНА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
118583351

Адрес
Силистра, ул. "Добрич" 49

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch