Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
25

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ВОДЕН СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ВОДЕН СПОРТ И ТУРИЗЪМ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
118586536

Адрес
Силистра, ул."Индустриална" 207

Контакти
acast@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch