Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
01

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ НА БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА И СПОРТОВЕ " БУДОКАЙ "-СЛИВЕН

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ НА БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА И СПОРТОВЕ " БУДОКАЙ "-СЛИВЕН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
119573328

Адрес
Сливен, ул."Д-р Константин Стоилов " 15

Контакти
088 715 219; 087 783721; budokai_bg@yahoo.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch