Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО РОДОПСКО ГОВЕДО И ДЖАРСЕЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО РОДОПСКО ГОВЕДО И ДЖАРСЕЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
120508861

Адрес
Смолян, бл. 21 вх. В ап. 34

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch