Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - НАДЕЖДА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ - НАДЕЖДА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
120548861

Адрес
Златоград, ул.“Славей“ 7 ап. 4

Контакти
shu.nadejda@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch