Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ - СМОЛЯН

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ - СМОЛЯН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
120552651

Адрес
Смолян, бул. "България" 64 ет. 2 ап. 2

Контакти
0301/3-22-53; 048 937637

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch