Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
02

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
120556055

Адрес
Златоград, ул."Славей" 1

Контакти
soinas@mail.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch