Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
26

НПО Профил

МЕСТНО СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕДЕЛИНО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНО СДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА НЕДЕЛИНО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
120600690

Адрес
Неделино, ул. "Напредък" 69

Контакти
895610430

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch