Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

БОКСОВ СПОРТЕН КЛУБ ДЕВИН -07

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БОКСОВ СПОРТЕН КЛУБ ДЕВИН -07

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
120609337

Адрес
Девин, ул."Александър Костов" 10

Контакти
03041/38-98

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch