Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121408102

Адрес
София, ж.к. " Младост " бл. 89 вх. 6 ап. 101

Контакти
971-28-20; 971-20-26

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch