Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
10

НПО Профил

Институт за регионални и международни изследвания

Сдружение
Актуализиран профил през послeдната една година
Статистика и допълнителна информация

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Абревиатура
ИРМИ

Година на регистрация в съда
1997

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

АДРЕС И КОНТАКТИ

Област
София

Град/Село
София

Пощенски код

Адрес
ул."Антон П.Чехов" 51 ет. 3

Телефони
+ 359 2 963 0805

Ел. поща
mail@iris-bg.org

Интернет страница
http://www.iris-bg.org/

Лице за контакт

Facebook профил
Виж профил

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ИНСТИТУТ ЗА РЕГИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121419091

Адрес
София, ул."Антон П.Чехов" 51 ет. 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch