Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

ГРЕБЕН КЛУБ ПРИ ЦСКА - СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ГРЕБЕН КЛУБ ПРИ ЦСКА - СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
121563647

Адрес
София, ж.к. Дружба 1 бл. 37 вх. Е ет. 7 ап. 20

Контакти
79 73 89

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch