Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ХАФЛИНГЕРСКАТА ПОРОДА КОНЕ В БЪЛГАРИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА ХАФЛИНГЕРСКАТА ПОРОДА КОНЕ В БЪЛГАРИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
123651754

Адрес
Стара Загора, ул. Минчо Кънчев 97 ап. 6

Контакти
5 00 39

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch