Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
20

НПО Профил

АЛТЕРНАТИВИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АЛТЕРНАТИВИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
123732964

Адрес
Казанлък, ул. "Константин Иречек" 6 вх. А

Контакти
0889 55 30 76; ivmarkbg@hotmail.com

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch