Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
22

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЯВОРОВ - ЧИРПАН

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ ЯВОРОВ - ЧИРПАН

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
123753563

Адрес
Чирпан, ул. Мир 3 А

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch