Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
25

НПО Профил

ПОВИК

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ПОВИК

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
124077472

Адрес
Добрич, пл. "Свобода" 9 вх. В ап. 15

Контакти
058 370-10; 058 30185; 098 858538

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch