Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ- МОТОРСПОРТ - Т- Н

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ- МОТОРСПОРТ - Т- Н

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
124094337

Адрес
Добрич, бул."25 -ти септември" 6

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch