Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
03

НПО Профил

ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО-КАВАРНА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО-КАВАРНА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
124503801

Адрес
Каварна, ул. "Добротица" 6 ет. 2

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch