Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

БАЛЧИК

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
БАЛЧИК

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
124703715

Адрес
Балчик, ул. "Иван Вазов" 36

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch