Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

AСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ-ТЕРВЕЛ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
AСОЦИАЦИЯ НА ЖЕНИТЕ-ТЕРВЕЛ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
124707736

Адрес
Тервел, ж.к."Изгрев" 2 вх. . А ет. 4 ап. 10

Контакти
05751 2075; 05751 2391; diana.ilieva@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch