Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
25

НПО Профил

ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "ОМУРТАГ"

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВОЛЕЙБОЛЕН КЛУБ "ОМУРТАГ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125045004

Адрес
Омуртаг, ул."Търновска" 1

Контакти
0605 / 4025

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch