Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ "ХАН ОМУРТАГ - 2000"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ "ХАН ОМУРТАГ - 2000"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125509276

Адрес
Омуртаг, ул. "Генералска" 30 вх. В ет. 3

Контакти
0605/30-13 098683085; st_todorova@dir.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch