Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
24

НПО Профил

ХАНДБАЛЕН КЛУБ - ОПАКА - 1974

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ХАНДБАЛЕН КЛУБ - ОПАКА - 1974

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125511345

Адрес
Опака, ул. България 76

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch