Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

АНГЛИЙСКИ КЛУБ

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АНГЛИЙСКИ КЛУБ

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125511480

Адрес
Търговище, ул. " Христо Ботев" 1 вх. Б ап. "

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch