Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

НПО Профил

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ХАН ОМУРТАГ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО ХАН ОМУРТАГ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125514220

Адрес
Омуртаг, ул. Антим І-ви 1

Контакти
0605/2064

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch