Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО-ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО-ТЪРГОВИЩЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125514804

Адрес
Търговище, ул. "Антим Първи" 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch