Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22

НПО Профил

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ 2001

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО СОКОЛ 2001

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125515297

Адрес
Антоново, ул. "Тузлушки герой " 67 Б

Контакти
06071/2254

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch