Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

ДОБРА МАЙКА - ЖЕНСКО РОМСКО СДРУЖЕНИЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДОБРА МАЙКА - ЖЕНСКО РОМСКО СДРУЖЕНИЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125527972

Адрес
Вардун, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ 10

Контакти
06028265

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch