Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДЕЖТА - ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ГРАЖДАНСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДЕЖТА - ТЪРГОВИЩЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125539768

Адрес
Търговище, ул. "Раковски" 4

Контакти
0601/ 2-34-25; gforumm_tar@dbv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch