Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ "НАДЕЖДА ЗА СПАСЕНИЕ"

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ НА ИНВАЛИДИТЕ "НАДЕЖДА ЗА СПАСЕНИЕ"

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125544587

Адрес
Омуртаг, ул."Любен Каравелов"1

Контакти
0605/30-13; bojivlad@dir.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch