Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
20

НПО Профил

АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ - ГР.ПОПОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
АГЕНЦИЯ ЗА ЕНЕРГИЕН МЕНИДЖМЪНТ - ГР.ПОПОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125566128

Адрес
Попово, пл. "Александър Стамболийски" 2

Контакти
0608/4-00-25; bojanova@popovo.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch