Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

ФОРУМ-МЕДИЯ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ФОРУМ-МЕДИЯ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125573375

Адрес
Търговище, ул. "Иван Асен" 3

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch