Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ ТОЛЕРАНС

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ЕТНОПЕДАГОГИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ ТОЛЕРАНС

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125575052

Адрес
Търговище, площад "Стоян Мавродиев"

Контакти
0601/64538

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch