Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
24

НПО Профил

НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЦДГ 5 ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
НАСТОЯТЕЛСТВО НА ЦДГ 5 ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125579556

Адрес
Търговище, ул."Л. Каравелов" 29

Контакти
0601 6-49-42

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch