Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
29

НПО Профил

СТРАТЕГИИ, ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ОПАКА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СТРАТЕГИИ, ИДЕИ И ДЕЙНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ОПАКА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125579816

Адрес
Опака, ул. "България" 76 ет. 2

Контакти
0894682870; siduro@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch