Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

НПО Профил

ВАРИАНТ 5- СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ

Сдружение – спортен ...
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ВАРИАНТ 5- СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125583266

Адрес
Търговище, ул. "30 януари" 3А

Контакти
0601/65348 0888807364; variant5@tourism.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch