Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
09

НПО Профил

ОБЩИНСКИ КЛУБ СПОРТ ЗА УЧАЩИ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ОБЩИНСКИ КЛУБ СПОРТ ЗА УЧАЩИ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125583519

Адрес
Търговище, ул "Христо Ботев" 14 п.к. 134

Контакти
0601/6- 73- 08

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch