Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
16

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ГИМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ГИМНАЗИЯ ХРИСТО БОТЕВ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125583630

Адрес
Попово, ул "шести септември "8 А

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch