Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
05

НПО Профил

ДОБРО СЪРЦЕ, СЪПРИЧАСТИЕ И ГРИЖА

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
ДОБРО СЪРЦЕ, СЪПРИЧАСТИЕ И ГРИЖА

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125583711

Адрес
Попово, ул."Михаил Маджаров" 1

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch