Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
27

НПО Профил

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. ПОПОВО

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. ПОПОВО

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125583818

Адрес
Попово, ул."Цар Освободител" 17

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch