Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
29

НПО Профил

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

Фондация
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ПОПОВО

Тип
Фондация

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125584311

Адрес
Попово, бул. "Александър Стамболийски" 2

Контакти
0608/4 27 26; 0608/4 27 26; magradeva@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch