Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
01

НПО Профил

СДРУЖЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ ОМУРТАГ

Сдружение
Последна актуализация преди повече от една година
Статистика и допълнителна информация

Данни от ЦРЮЛНЦ към януари 2016 г.

Име
СДРУЖЕНИЕ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ И ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ ОМУРТАГ

Тип
Сдружение

Статут
Обществена полза, вписана в ЦР

Булстат
125584496

Адрес
Омуртаг, ул. "Климент Охридски 2

Контакти
0605 6 36 37; smiero_omurtag@abv.bg

Търсене в ЦРЮЛНЦ
https://ngo.mjs.bg/bg/Information/Information/BatchSearch